Skip to main content

Blog & Nieuws

Licentiehouders: klant & partner

Energie leveren op twee manieren

Om de Spectrum Energiemeting® en Prismamodel® te professionaliseren en breder te kunnen aanbieden, heeft Couleur-Locale ervoor gekozen te gaan werken met licenties. Licentiehouders worden door ons opgeleid en begeleid onder andere in intervisiebijeenkomsten. De licentiehouders dragen bij aan het vergroten van werkplezier en werkresultaat van individuen en teams. Ze zetten zich voor hun eigen doelgroep meetbaar in voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. We beschikken over twee typen licenties, de ZZP-Licentie en de Bedrijfslicentie.

ZZP-Licentie

Wij zijn trots dat op dit moment negen ZZP'ers de keuze hebben gemaakt om hun specialisme aan te vullen met ons unieke energieconcept! Wij zijn onderweg naar vijftig ZZP-licenties en bewaken dat zij niet in 'elkaars vijver vissen' door regionale spreiding en een diversiteit aan markten waarin zij zich begeven. Regelmatig werken we samen met licentiehouders aan eneregiegevende trajecten. Licentiehouders werken ook onderling samen. Voor meer informatie kan je de pdf  hieronder downloaden. Als jij je gereedschapskist wilt uitbreiden dan laten we je graag eens proeven...

Wij nodigen je uit eens nader kennis te maken met onze ZZP-Licentiehouders. Dat kan via hun website of door eens een afspraak met een van hen te maken. 

Bedrijfslicentie

Een recente ontwikkeling is dat wij gaan werken met organisaties en bedrijven die kiezen voor een licentie voor de Spectrum Energiemeting® en het Prismamodel®. De uitgebreide beschrijving staat onder ons aanbod op deze website en binnenkort in de pdf hieronder.

Onze licentiehouders