Skip to main content

Teamburn-out

Collectief opgebrand raken

In steeds meer organisaties wordt gewerkt in teams. Het fenomeen ‘burn-out’ is aan de orde van de dag en gaat telkens over het individu. Maar wat nou als er sprake is van een collectieve uitputtingsslag? Wat nou als deze individuele burn-out 'besmettelijk' is? Wat gebeurt er in je organisatie als een team als collectief opgebrand raakt? Dan ontstaat de teamburn-out die z'n weerslag vindt in de werkkwaliteit en werkhouding. Naar onze mening een sluipmoordenaar die via onbewuste beïnvloeding in toenemende mate voorkomt. Voor ons de aanleiding om onze focus aan te scherpen.

Prijskaartje

Een burn-out duurt gemiddeld 242 dagen en kost een werkgever tussen de € 90.000 en € 110.000 (cijfers CBS). En aangezien energie besmettelijk is, dan is het prijskaartje van een (gedeeltelijke) teamburn-out wel heel erg hoog.

Stress op de werkvloer

Herken je een van deze symptomen: uitputting, desinteresse in het werk, verslechterde prestaties, werkstress of een combinatie daarvan? Dan is er meestal al sprake van allerlei kleine signalen zoals: klagen over de hoge werkdruk, conflicten op het werk, frequent kortdurend ziekteverzuim, een gebrekkige communicatie en samenwerking, prikkelbaarheid, gemis aan focus en concentratie, uitstroom van talent en afname van de motivatie.

Wij denken dat geen enkele organisatie zich een teamburn-out kan veroorloven. Kortom, voldoende reden om hier gisteren iets aan te doen! Zowel ons jaarprogrogramma Energy Fits als de Bedrijfslicentie voorzien daarin.