Skip to main content

Focus op energie!

Introductie Spectrum Energiemeting®

RTL4 Lifestyle Experience

Energie kan maken én breken

Energie is in situaties van een (dreigende) teamburn-out de ontbrekende factor. En tegelijkertijd dé motor van bevlogen teams.  Kortom, een prachtige kans om de besmettelijkheid van energie doelbewust te benutten ten behoeve van vitaliteit & duurzame inzetbaarheid.  “Energie kan organisaties maken en breken”, zo is een van de conclusies uit wetenschappelijk onderzoek naar energie in teams en organisaties. Energie, het key-word!

Kies om aan energie te werken

Over energie wordt veel gepraat. Het woord ‘energie’ valt iedere zoveel zinnen. Tijdens interviews in de media, op de HR-afdeling van een organisatie en in de sportkleedkamer tijdens de teambespreking. Wij durven te stellen dat de energie zelden tot nooit concreet wordt aangepakt. Vanuit alle goede bedoelingen wordt het tekort aan energie vertaald naar een interpretatie van ‘wat het team nodig heeft’. En met alle respect naar de evenzo goedbedoelde oplossingen, de plank wordt meestal misgeslagen! Een mening die wij al jaren ventileren en die nu wetenschappelijk wordt ondersteund. De conclusie van Van der Zwan: “Interventies om de teamenergie positief te beïnvloeden, werken eerder averechts”. Alleen als de interventies door teams zelf worden uitgevoerd en gebaseerd zijn op leren, (zelf)reflecteren, bewustwording en zelforganisatie, heeft dat een positief effect op de energie.

Als energie van mensen nou zo belangrijk is als instrument voor duurzaam presteren, waarom wordt dan niet heel direct aan die energie gewerkt?

Reflectie, bewustwording en zelfregie

Onze aanpak is volledig gebaseerd op reflecteren op jezelf en naar de ander en daardoor toename van de bewustwording. Zo'n 95% van ons gedrag is onbewust. Maar als je je eenmaal bewust bent van gedrag dan kan je kiezen: wat beleef ik als energiegevend en kies ik om te houden? En wat is energievretend en kies ik om te verbeteren? En in beide situaties de vraag 'en hoe gaan we dat ook echt doen?' Zo kunnen individuen, teams, afdelingen en hele organisaties kiezen om de regie te voeren over de energie. 

Spectrum Energiemeting® en Prismamodel® 

Onze aanpak start met een meting. Een momentopname én het begin van bewustwording. Aan de hand van de meetresultaten, het Prismamodel® (ontwikkelmodel) en reflectie met de Spectrum Energiekaarten® neemt energie meetbaar toe. De cyclische werkwijze zorgt voor de borging van de bereikte resultaten. Een duurzame route naar een vitaal team.