Skip to main content

Bevlogenheid

Bruisen van de energie

Als teamleden opgaan in het werk, sterk betrokken zijn en bruisen van de energie, kan er worden gesproken van bevlogenheid. Wij delen de mening van hoogleraar arbeidspsychologie W. Schaufeli: “bevlogenheid is het beste medicijn bij een situatie van burn-out”.

En dat is dan ook het resultaat van ons werk, bevlogen teams!

Preventie

Hoe eerder de signalen van de team burn-out worden herkend en erkend, des te beter is bevlogenheid in te zetten als preventiemiddel. Bevlogen medewerkers leveren kwaliteit, zijn vitaal, zien samenwerking als een kans en hebben werkplezier. Communicatie wordt een energiegevend instrument in de werkrelaties. Als werknemers de organisatie verlaten, spreken ze met veel lof over hun laatste werkgever.

Gun jij je organisatie bevlogenheid?