twitter
facebook

Ingeborg van der Kerk

Na operationele en managementfuncties in de commerciële sector (ICT, detachering, opleiding en training) vervulde ik leidinggevende functies bij het Ministerie van Justitie en het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Sinds 2009 geniet ik van het begeleiden van teams, het trainen van professionals in hoe zij zichzelf zo authentiek mogelijk kunnen verkopen en het coachen van (top)sporters, pubers, werknemers en directies. Het werken met ons energieconcept is ook voor mij energiegevend.

Bij de overheid viel het mij op dat men zich meestal volledig concentreert op de inhoud, terwijl het proces om aandacht vraagt. Ik vind het van belang oog te hebben voor de manier waarop aan de inhoud wordt gewerkt. Dat wat onder tafel blijft, boven tafel komt. Het geeft mij werkplezier als ik groei en ontwikkeling zie op individueel, team of organisatieniveau. Vooral als een individu, team of organisatie er blijk van geeft nieuw gedrag te kunnen handhaven.

In september 2011 heb ik mijn opleiding tot Bewustzijnscoach voltooid. Ik geniet van de individuele coachsessies die ik inhoudelijk en procesmatig begeleid conform de principes van de bewustzijnsleer.  

Doordat ik op hoog niveau heb getennist, ken ik de dynamische en pittige leerschool die daarbij hoort. De ervaring die ik heb als sporttalent, zet ik graag in om talenten van mensen te ontwikkelen.

Mijn persoonlijke kenmerken: ik ben authentiek, veerkrachtig, enthousiast en dynamisch.