twitter
facebook

Visie en uitgangspunt

Couleur-Locale hanteert het uitgangspunt dat sturen op en met je eigen energie duurzaam presteren bevordert. En een evenwichtige hoeveelheid energie maakt groei en ontwikkeling mogelijk. Energieverspilling is niet prettig. Het kost tijd, geld en kracht, resulteert in irritaties en is een aanslag op je (werk)plezier. Maar wat is de gemeten energiewinst? En hoe kan je die ten volle benutten?

Wij werken met jou aan het realiseren van de noodzakelijke energiebalans op die onderdelen uit je werk of privésituatie die je zelf aandraagt. Dit doen wij met enthousiasme en bezieling. Wij werken praktisch en resultaatgericht. De resultaten van ons werk moeten altijd meetbaar zijn. Couleur-Locale handelt vanuit haar visie dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen werk, functioneren en leven. Zes vaste waarden zijn in al ons handelen een begrip: kwaliteit, integriteit, creativiteit, respect, dynamiek en humor.